LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania budynek mieszkalno-usługowy w złocieńcu

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Marek Wójcik w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Barbara Pawlik
78-520 Złocieniec, Złocieniec, ul. Staszica 3 A

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2023 o godz. 10:00 w: Kancelaria Komornika w Drawsku Pom. ul. Złocieniecka 22A zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
78-520 Złocieniec, ul. Staszica 3A, Złocieniec,
dla której Sąd Rejonowy W Drawsku Pom. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1D/00010573/7 [NKW: KO1D/00010573/7].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

i.