WŁAŚCIWOŚĆ

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Właściwość Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim obejmuje gminy:
Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Wierzchowo Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice